Disclaimer

Zadelpassie.nl (KvK: 89339835) verleent u toegang tot haar website en haar dienstverlening. Adelpassie.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Zadelpassie.nl spant zich in om haar website zo actueel als mogelijk te houden en aan te vullen indien noodzakelijk. Ondanks deze inspanning kan het zijn dat de website onjuistheden of onvolledigheden bevat. Op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen ook wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zadelpassie.nl. Voor prijzen en andere informatie over producten die via deze website verkrijgbaar zijn geldt een voorbehoud van programmeer- of typefouten. U kunt op basis van deze fouten geen overeenkomst met Zadelpassie.nl claimen. Voor op de website genoemde hyperlinks of andere verwijzingen kan nimmer aansprakelijkheid zijdens Zadelpassie.nl bestaan. Zadelpassie.nl zal dan ook nooit aansprakelijkheid daaromtrent aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten betreffende intellectuele eigendom zijn en blijven te allen tijde bij Zadelpassie.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de materialen van Zadelpassie.nl zonder schriftelijke toestemming van Zadelpassie.nl is niet toegestaan.

Overig

Deze disclaimer kan wijzigen, raadpleeg regelmatig deze website om op de hoogte te zijn van de meest actuele stand van zaken.